Privacy verklaring

Hierbij de privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Hierbij hou ik me aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Ik, Hans Saris, is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat ik de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat ik verantwoordelijk ben voor de naleving van de regelgeving hierover. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: ——.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Als u deze website bezoekt, informatie aanvraagt via de website, zich bij mij aanmeldt voor een activiteit, telefonisch contact met mij opneemt, dan registreer ik persoonsgegevens van u.                                                             Ik verwerk uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Ik verwerk alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
• voor het uitvoeren van acties in verband met (nood-)hulp, humanitaire activiteiten of andere evenementen.

Verder gebruik ik uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om mijn bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over mijn activiteiten.
Hierbij tracht ik rekening te houden met uw voorkeuren.
Indien u geen prijs stelt op informatie, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: Hans Saris, Kerkstraat 30, 6675 BS, Valburg.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die ik verstuur.

Website
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan ik geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Bewaren van persoonsgegevens
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Hans Saris
Kerkstraat 30
6675 BS Valburg
of per e-mail:
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.

Met vriendelijke groet

Hans Saris

Laatste update: januari 2021

Scroll naar top